woensdag, 18. juli 2007 - 15:04

Mogelijk dwangsom voor kinderopvang 'Alles Kids'

Nederweert

Kinderopvang ‘Alles Kids’ te Ospel voldoet qua buitenspeelruimte niet aan de eisen van veiligheid en kwaliteit. Ruim een jaar hebben de exploitanten gelegenheid gehad om tot een oplossing te komen. Het college van de gemeente Nederweert ziet zich genoodzaakt een einde maken aan de onveilige situatie en is daarom van plan een dwangsom op te leggen, zo meldt de gemeente vandaag.

Uit een vorig jaar juli gehouden inspectie door de GGD bleek de buitenspeelruimte niet veilig voor de kinderen. Vanwege een recht van overpad over de speelruimte, wordt deze ook gebruikt als oprit naar het achtergelegen erf. Dit medegebruik door auto’s is volgens de GGD-inspectie onder geen enkele voorwaarde acceptabel. Het college denkt hier net zo over.
De ruimte is bovendien niet ingericht volgens de geldende kwaliteitseisen. Zo zijn er geen voorzieningen, zoals speeltoestellen aangebracht afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De oplossingen die aan de orde geweest, zijn niet gekozen door ‘Alles Kids’. Omdat herstel mogelijk is en een exploitatieverbod verstrekkende gevolgen heeft voor onder meer de ouders, heeft het college gekozen voor het opleggen van een dwangsom in plaats van een exploitatieverbod. Het vinden van een oplossing, waarbij ‘Alles Kids’ veilig kan functioneren is in het belang van alle partijen.

De dwangsom wordt definitief opgelegd als de situatie niet vóór een nader te bepalen termijn volgens de veiligheids- en kwaliteitseisen wordt ingericht. Dan wordt ook de hoogte van de dwangsom bepaald. ’Alles kids’ wordt eerst nog in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen kunnen dan meegenomen worden bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en de termijn voor herstel.
Provincie:
Tag(s):