vrijdag, 27. april 2007 - 10:36

Mogelijk sluiting voorzieningen voor verslaafden

Enschede

De gemeenten Enschede en Hengelo dreigen door het nieuwe rijksbeleid per 1 januari 2008 1 miljoen euro minder te krijgen voor maatschappelijk opvang en verslavingsbeleid. Dit is een verlaging van bijna 1/3 van het totale budget. Concreet betekent dit dat Enschede en Hengelo genoodzaakt worden om voorzieningen te sluiten.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Enschede en Hengelo maken zich grote zorgen over de gevolgen van de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgestelde herverdeling van de rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid.

Enschede en Hengelo onderkennen de problemen van de vier grote steden, maar volgens de wethouders Wallinga van Enschede en Otten van Hengelo kan het niet de bedoeling zijn dat de G4 haar problemen oplost ten koste van de steden buiten de Randstad.
Provincie:
Tag(s):