donderdag, 18. oktober 2007 - 16:57

Mogelijk verplaatsing weekmarkt Stramproy

Stramproy

Het gemeentebestuur van Weert heeft in een vergadering met de marktkooplui van de weekmarkt in Stramproy voorgesteld de Stramproyer weekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar een andere locatie iets verderop. Wegens bouwwerkzaamheden aan het Kerkplein is er veel overlast.

Het gaat daarbij om het plantsoen tussen de Prins Bernhardstraat en de Prinses Beatrixstraat bij de Karel Doormanstraat. Daarvoor zou een deel van dit plantsoen dan tijdelijk moeten worden verhard. De bomen ter plekke kunnen blijven staan. De marktkooplieden hebben positief gereageerd op het voorstel van wethouder S. Strous.

Binnenkort wordt hierover een definitief besluit genomen door het college van burgemeester en wethouders, nadat daarover overleg met de dorpsraad Stramproy heeft plaatsgevonden.

Vanwege de bouwwerkzaamheden op het Kerkplein in Stramproy worden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals eenrichtingsverkeer en stopverboden, ingesteld op enkele wegen in de omgeving van het Kerkplein.
Provincie:
Tag(s):