maandag, 12. november 2007 - 14:02

Mogelijke verschuiving wietteelt naar platteland

Den Haag

Uit twee onderzoeken naar cannabis, uitgevoerd in opdracht van de overheid, blijkt dat de integrale aanpak van de illegale wietkwekerijen in woonhuizen resultaten lijkt op te leveren. De overheid zal daarom alert moeten zijn op een verschuiving naar de minder in het oog springende locaties zoals het platteland.

Er is immers een afzetmarkt en ook criminele organisaties blijven actief in de wietteelt. Om die reden zal de overheid ook moeten blijven investeren in het aanpakken van criminele netwerken. Jaarlijks worden volgens een ruwe schatting ongeveer 6000 hennepkwekerijen ontmanteld.

Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft de onderzoeksrapporten, mede namens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), maandag 12 november aangeboden aan de Tweede Kamer.

De bewindspersoon stelt in een reactie dat de aanbevelingen worden gebruikt voor een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de (georganiseerde) wietteelt, dat de komende maanden wordt ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):