woensdag, 10. oktober 2007 - 11:00

Multifunctioneel zorgcomplex gereed

Roermond

Onlangs ondertekenden woningstichting Roermond en Proteion de overeenkomst voor de huur van drie van de zes verdiepingen van het multifunctionele zorgcomplex in Roermond, grenzend aan zorgcentrum Roncalli van Proteion. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in het zorgcomplex.

De derde verdieping betreft een zorghotel voor meerdere doelgroepen: chronisch zieken die in CIRO Horn revalideren, senioren die wachten op een plaats in een zorgcentrum of mantelzorgers die door tijdelijke opvang ontlast worden in hun zorg voor partner of familie. Voorzieningen zoals het restaurant en de loungeruimte geven bewoners de mogelijkheid om in een gastvrije omgeving tot rust te komen.

Op de vierde en vijfde verdieping zijn twintig appartementen in een kleinschalige setting bestemd voor senioren met een langdurige zorgvraag. Een speciaal daarvoor opgezet team vanuit zorgcentrum Roncalli levert 24-uurszorg. Bijzonder aan deze appartementen is de zeer ruime opzet en de mogelijkheid om ook partners van de zorgvragers te laten verblijven. Bewoners van de appartementen kunnen gebruik maken van verschillende servicediensten en het activiteitenaanbod van het aangrenzende zorgcentrum Roncalli, dat via een loopbrug te bereiken is.

De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in de appartementen op de vierde en vijfde verdieping. De meeste bewoners zijn afkomstig van zorgcentrum Hornerheide van Proteion, waar het concept kleinschalig wonen vergaand wordt doorgevoerd en deconcentratie plaatsvindt: spreiding van zorgplaatsen over de regio.

De zesde verdieping biedt onderdak aan vier luxe penthouses. Ook deze bewoners kunnen gebruiken maken van het ruime aanbod aan zorg en servicediensten van zorgcentrum Roncalli. De eerste en tweede verdieping van het gebouw worden verhuurd aan stichting Sociaal Pedagogisch Werk Midden-Limburg ten behoeve van groepswonen voor gehandicapten.
Provincie:
Tag(s):