woensdag, 29. augustus 2007 - 13:15

NAM kan doorgaan met gaswinning onder de Waddenzee

Den Haag

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag doorgaan met gaswinning onder de Waddenzee. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het besluit van het kabinet om gaswinning onder de Waddenzee toe te staan, afgewezen.

Milieuorganisaties waaronder de Vogelbescherming Nederland en de Stichting Natuur en Milieu hadden tegen dit besluit beroep aangetekend. Hun grootste vrees was dat de bodemdaling die optreedt als gevolg van de gaswinning, schadelijke effecten heeft op de natuurwaarden in het gebied.

De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) door kan gaan met het winnen van gas uit zes gasvelden door boringen vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op de vaste wal.De Raad van State komt in de uitspraak tot de conclusie dat "op basis van de beste wetenschappelijke kennis is verzekerd dat de gaswinning niet tot schadelijke effecten zal leiden voor de natuurlijke kenmerken" in het Waddenzeegebied en het Lauwersmeergebied. Het is de eerste keer dat de Raad van State uitspraak doet over een zogeheten rijksprojectbesluit.

Dit besluit kan worden genomen door één of meerdere ministers, wanneer sprake is van een project van nationaal belang.

De zes gasvelden waarin de NAM tot uiterlijk 2040 gas wil winnen, bevatten een hoeveelheid gas om tien jaar lang de huishoudens in de vier grote steden van aardgas te voorzien. Het kabinet heeft aangegeven de winning van gas van groot belang te vinden voor het voorzien van de Nederlandse huishoudens van voldoende gas, en vanwege de grote bijdrage die de gaswinning levert aan de Nederlandse economie en welvaart.
Categorie:
Tag(s):