woensdag, 20. juni 2007 - 17:00

NAM legt leiding aan in Delfzijl

Delfzijl

In opdracht van de NAM in Assen wordt een ondergrondse aardgascondensaatleiding aangelegd tussen Geefsweer en het Tankenpark in Delfzijl. Het leidingdeel heeft een lengte van 3,5 kilometer. De aanleg is nodig voor het transport van aardgascondensaat - een soort benzine - dat als waardevol bijproduct vrijkomt bij gaswinning.

Het terrein van Motel Schipper wordt gebruikt als opstelplaats voor een ondergrondse boring onder het Eemskanaal en het Oostmahornkanaal.
Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden, van circa half juni tot half juli, is zowel Motel Schipper als het Q8 tankstation bereikbaar via een tijdelijke uitrit aan de Zeesluizen in Delfzijl.
Provincie:
Tag(s):