woensdag, 4. juli 2007 - 10:05

Naschoolse sportarrangement in Sappemeer

Hoogezand-Sappemeer

Kinderen van 4-12 jaar, die gebruik maken van de na- en buitenschoolse opvang, kunnen meer sporten en bewegen na schooltijd en voorlichting krijgen over een gezonde leefstijl. De gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat samen met de Timpaan Kinderopvang en het Huis voor de Sport Groningen een programma aanbieden voor sport, gezonde leefstijl en bewegen in de na- en buitenschoolse opvang (bso) in Sappemeer.

Het naschoolse sportarrangement in Sappemeer is specifiek gericht op het realiseren van een aanbod met sporten, bewegen en gezonde leefstijl, dat aansluit op de schooltijden en de sportactiviteiten op de scholen in Sappemeer. De gemeente is namelijk druk bezig om, samen met de scholen, de sportverenigingen en de buurt, sportactiviteiten te ontwikkelen en uit voeren in het kader van de BOS-regeling.

Tijdens het schooljaar 2007-2008 wordt in Sappemeer geëxperimenteerd met deze vorm van sportieve opvang. Het proces wordt uitgebreid beschreven en geëvalueerd, zodat er na deze pilotperiode een handleiding is ontwikkeld voor uitbreiding van deze sportieve naschoolse opvang in andere wijken en of gebieden. De gemeente heeft het Huis voor de Sport Groningen opdracht gegeven om tijdens de projectperiode samen met de scholen cbs de Mare, R.K. st. Antoniusschool, obs Theo Thijssenschool, obs ’t Heidemeer, de kinderopvang, de GGD, de sportverenigingen en de gemeente invulling te geven aan de sportieve opvang na schooltijd.

Maximaal 24 kinderen van 4-12 jaar van de buitenschoolse opvang kunnen van 15.00 tot 18.30 uur, onder begeleiding van een sportleider, sporten en bewegen in Sappemeer. Dit vindt plaats in het wijkcentrum het Spinnenweb op dinsdag en donderdag. Op maandag, woensdag en vrijdag vindt de reguliere opvang plaats in kindercentrum Griffy. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden bij de Timpaan Kinderopvang. Er liggen informatiepakketten bij de 4 scholen in Sappemeer. Ook staat er informatie op www.timpaankinderopvang.nl/bso.

Deze pilot is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van OC&W van € 34.629-. Daarnaast zijn de gemeente, de provincie Groningen en het Huis voor de Sport co-financiers voor een bedrag van € 42.323,90-.
Provincie:
Tag(s):