dinsdag, 3. juli 2007 - 13:45

Nationaal hitteplan naar de Tweede Kamer

Den Haag

Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft vandaag het nationaal hitteplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanleiding voor het plan was de verhoogde sterfte in de zomer van 2003 in Frankrijk en de hittegolven van 2005 en 2006 in Nederland.

Het plan bevat maatregelen waarmee instellingen, zorgverleners, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers, zich kunnen voorbereiden op een periode van aanhoudende hitte en adequaat kunnen handelen. Zo is geregeld dat er een algemene waarschuwing uitgaat naar de bevolking als er grote kans is op een hittegolf (vijf of meer dagen boven de 27 graden). Het RIVM heeft hiervoor samen met het KNMI een waarschuwingssysteem opgezet.

Ook is er informatiemateriaal gemaakt met praktische aanwijzingen om de hitteperiode zo goed mogelijk te doorstaan. Voor instellingen en zorgverleners is deze informatie specifieker gericht op beheersing van de binnentemperatuur en aanpassing van de zorg. De GGD’en zetten regionale steunpunten op waar alle zorgpartijen en burgers terecht kunnen met vragen.

Het plan is opgesteld door het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD Nederland. In haar begeleidende brief aan de Kamer benadrukt de staatssecretaris dat deze partijen een grote rol spelen bij de uitvoering; VWS speelt een faciliterende rol. Uitgangspunt van het plan is dat instellingen en zorgverleners instaan voor de kwaliteit van de zorg, ook als het warm wordt.
Provincie:
Tag(s):