donderdag, 18. oktober 2007 - 19:59

Natuur en recreatie in buitengebied

Breda

Onder de naam Agrarisch Natuurbeheer start de Gemeente Breda met partners een project waarmee agrariërs in het buitengebied van Breda kunnen worden ondersteund. De kern is dat boeren in aanmerking komen voor een structurele vergoeding als zij op eigen terrein de natuur een kans geven. Dit project gaat vanaf maart 2008 van start, waarschijnlijk in de Rith. Het college van burgemeester en wethouders wil aan dit project de komende jaren in totaal € 500.000 besteden.

Het buitengebied van Breda is steeds meer in gebruik als natuur- en recreatiegebied. Om deze verandering van agrarisch naar recreatie- en natuurgebied in goede banen te leiden investeert Breda € 500.000 verdeeld over negen projecten. Dat budget heeft een aanjaagfunctie. Bij de meeste van deze projecten is sprake van co-financiering door het Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant en omliggende gemeenten, zoals Etten-Leur, Roosendaal, Zundert, Alphen-Chaam.

De Commissie Milieu en Mobiliteit bespreekt dit voorstel op 27 november aanstaande.
Provincie:
Tag(s):