maandag, 5. november 2007 - 14:13

Nederland schort hulprelatie met Pakistan op

Den Haag

Minister Koenders heeft de ontwikkelingsrelatie met Pakistan opgeschort. De ministers Verhagen van Buitenlandse Zaken en Koenders van Ontwikkelingssamenwerking zijn zeer bezorgd over het uitroepen van de staat van beleg en de arrestatie van leden van oppositiepartijen, rechterlijke macht, mensenrechtenorganisaties en journalisten in Pakistan.
Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag 5 november bekendgemaakt.

De Nederlandse regering is van mening dat het van groot belang is dat de rechtsorde in Pakistan wordt hersteld, verkiezingen worden gehouden en dat politieke gevangenen zo snel mogelijk worden vrijgelaten.

Nederland geeft geen begrotingssteun aan Pakistan, maar de programma’s, op het gebied van water- en milieubeheer en onderwijs, die via de overheid lopen, worden opgeschort. Slechts de programma’s die worden uitgevoerd door lokale ontwikkelingsorganisaties, met name op het gebied van mensenrechten en democratisering, worden voortgezet.

De omvang van het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma in Pakistan is dit jaar 15 miljoen. Voor 2008 is 40 miljoen begroot, maar dit bedrag zal nader worden bezien.
Provincie:
Tag(s):