donderdag, 26. juli 2007 - 9:01

Nederland telt meer chronisch zieken

Utrecht

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende 20 jaar flink toenemen. Grotendeels komt dit door de vergrijzing van de bevolking, maar ook ongezond gedrag speelt een belangrijke rol. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

Naar verwachting hebben in 2025 ongeveer 940.000 mensen diabetes, 1.200.000 mensen osteoporose en 540.000 mensen COPD (chronische obstructieve longziekten).


Het aantal mensen met diabetes (suikerziekte) stijgt met ruim 70% naar 940.000 in 2025. Dit is het geval wanneer de huidige stijging in het aantal mensen met overgewicht in hetzelfde tempo doorzet.

Osteoporose is een ziekte waarbij het skelet brozer wordt. De ziekte komt vooral bij ouderen voor. Het aantal personen met osteoporose zal naar verwachting stijgen van 850.000 in 2005 tot ongeveer 1.200.000 in 2025. Dit is een toename van 40%.

Ziekten die sterk met roken samenhangen (zoals longkanker en COPD) zullen bij mannen minder sterk toenemen dan in het verleden. Bij vrouwen nemen ze juist sterker toe. Dit komt omdat mannen de afgelopen decennia minder zijn gaan roken, en vrouwen juist meer zijn gaan roken. Voor COPD (chronische obstructieve longziekten) wordt bij mannen een stijging met 12% verwacht (35.000 extra gevallen) en bij vrouwen een stijging met ruim 30% (52.000 extra gevallen). Het absolute aantal COPD patiënten onder mannen zal echter groter blijven bij mannen dan bij vrouwen (ruim 300.000 tegenover ruim 200.000).
Categorie:
Tag(s):