woensdag, 16. mei 2007 - 14:22

'Nederland veiliger geworden'

Amsterdam

Sinds 2002 zijn overlast en criminaliteit met ongeveer 10 procent gedaald. Daarmee zit Nederland nu bijna halverwege de doelstelling die in 2010 behaald moet zijn (20 tot 25 procent minder). Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt is afgenomen, het bedrijfsleven heeft minder last van criminaliteit en ook zijn er minder mensen slachtoffer geworden van diefstal en oplichting.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse politie over 2006. De ministers Ter Horst (BZK) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben het jaarverslag woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De toegenomen veiligheid is onder meer te danken aan de prestaties die de politie de afgelopen jaren heeft geleverd, samen met andere veiligheidspartners (zoals gemeenten, het openbaar ministerie, rechters, het gevangeniswezen, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen).
In 2006 hebben de korpsen 243.073 verdachten bij het Openbaar Ministerie aangeleverd. Dat is 3.094 meer dan in 2005 en bovendien meer dan ooit. Maar doordat er in 2005 sprake was van stagnatie, liggen de korpsen nog wel achter op de planning.

Voor jeugdige criminelen geldt als norm dat in 80 procent van de gevallen de tijd tussen het eerste politieverhoor en het aanbieden van de zaak aan het Openbaar Ministerie - de doorlooptijd - niet meer dan 30 dagen is. De korpsen scoorden gemiddeld over 2006 74,7 procent. Dit is onder de norm, maar wel beter dan in 2005 (71,1 procent). Aan het eind van het jaar haalden veertien korpsen de 80-procentsnorm wel, en een aantal korpsen kwam dicht in de buurt.

Het aantal boetes en transacties uit staandehoudingen (dus niet uit de flitspaal of op kenteken) was vorig jaar 1,9 miljoen, iets minder dan in 2005. Maar nog steeds is het veel meer dan het afgesproken aantal. Ten opzichte van het jaar 2002 gaat het om een stijging van 34 procent. Daarom was het voor 2007 ook niet meer nodig om afspraken over het aantal 'bonnen' te maken.

De telefonische bereikbaarheid van het nummer 0900-8844 is iets teruggelopen. Twaalf korpsen haalden de norm dat 80 procent van de telefoontjes binnen 20 seconden wordt opgenomen, tien korpsen zitten daar vlak onder. Zeventien korpsen haalden een lagere score dan in 2005, acht korpsen verbeterden juist hun telefonische bereikbaarheid. De kwaliteit van de telefonische dienstverlening was bij alle korpsen ruim voldoende (rapportcijfer 7,5 of hoger). De bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2 is prima.

Verder slaagt de politie erin doelmatiger te werken en het ziekteverzuim terug te dringen, waardoor er meer mensen voor het politiewerk beschikbaar zijn. Het aantal politiemensen is in 2006 weer gegroeid: er kwamen 733 mensen (uitgedrukt in voltijdplaatsen) bij, zodat de sterkte van de Nederlandse politie eind 2006 op 53.561 voltijd medewerkers lag. De komende jaren zal de politie nog verder groeien, zodat ook op dit punt de doelstellingen gehaald zullen worden.

In totaal waren er met de politie voor de periode 2003-2006 21 prestatie- en beheersafspraken gemaakt. Vijftien afspraken zijn volledig zijn gerealiseerd, één afspraak bleek niet meetbaar en vier afspraken zijn wel gedeeltelijk maar niet volledig gehaald. De afspraak over de groei van de politie moet in 2010 gerealiseerd worden.
Provincie:
Tag(s):