vrijdag, 13. april 2007 - 15:20

Nederland verlengt bijdrage aan VN-vredesmissie in Soedan

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag besloten de Nederlandse bijdrage aan de VN-vredesmissie in Soedan (UNMIS) voor de periode van een jaar te verlengen. De Nederlandse bijdrage bestaat uit vijftien militaire waarnemers, vijftien politiefunctionarissen en enkele staffunctionarissen.

UNMIS ging in maart 2005 van start en ziet toe op de naleving van het vredesakkoord tussen Noord-en Zuid-Soedan, de zogenaamde ‘Comprehensive Peace Agreement’. De naleving van het akkoord is essentieel voor de bevordering van duurzame veiligheid en stabiliteit in Soedan en de wederopbouw van het land.

UNMIS bestaat uit circa 10.000 militairen en politiefunctionarissen en circa 3.000 burgers. Nederland levert vanaf april 2006 een bijdrage. Daarnaast geeft Nederland humanitaire hulp. Voor de periode 2005-2007 draagt Nederland 150 miljoen euro bij aan de wederopbouw van Soedan. Deze hulp wordt gelijk verdeeld over Noord- en Zuid-Soedan.
Provincie:
Tag(s):