dinsdag, 3. juli 2007 - 10:05

Nederlanders liever op de fiets dan met de trein

Den Haag

De auto en de fiets worden door Nederlanders beter gewaardeerd dan het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat dinsdag is uitgebracht.

De auto en de fiets worden door de ondervraagden goed gewaardeerd, respectievelijk 86% en 84%. Het openbaar vervoer wordt minder goed gewaardeerd: 51% oordeelt negatief, 26% oordeelt positief. Hoe vaker men gebruik maakt van auto, fiets en openbaar vervoer, des te positiever men hierover oordeelt. Dit is vooral het geval bij het openbaar vervoer.

De auto wordt vaak geassocieerd met onafhankelijkheid (vrijheid), flexibiliteit, gemak, comfort, snelheid, veiligheid en plezier. De fileproblematiek doet nauwelijks af aan het positieve beeld dat Nederlanders van de auto hebben. Hoewel velen de files als een ernstig maatschappelijk probleem beschouwen, ondervindt men er zelf weinig problemen mee.

Over de fiets oordeelt 84% van de Nederlanders positief, 7% heeft een negatief oordeel. Frequente fietsgebruikers zijn veel vaker in positieve zin te spreken over de fiets (95% van hen oordeelt positief) dan Nederlanders die er niet of nauwelijks gebruik van maken (van hen oordeelt 29% negatief).
De fiets wordt vaak geassocieerd met lage kosten, op je zelf zijn en betrouwbare reistijden (je komt er altijd mee op tijd).
Bij het fietsgebruik wordt men nauwelijks geconfronteerd met knelpunten. Als men al problemen ziet, gaat het vooral om slecht weer.

Over het openbaar vervoer oordeelt 26% van de Nederlanders positief, 51% oordeelt negatief. Hoe vaker men van het openbaar vervoer gebruik maakt, des te positiever men hierover denkt. Van de Nederlanders die meerdere keren per week per openbaar vervoer reizen heeft 56% hier een positief beeld bij; 24% van de veelgebruikers oordeelt echter negatief. Van de Nederlanders die nauwelijks of nooit per openbaar vervoer reizen (71%) oordeelt 62% negatief.

Het openbaar vervoer wordt vooral laag gewaardeerd op aspecten zoals de snelheid, de kosten en het gebrek aan flexibiliteit. Op veiligheid scoort het openbaar vervoer wel redelijk positief.
Provincie:
Tag(s):