dinsdag, 10. juli 2007 - 20:28

Nederlanders positief over agrarisch ondernemen

Den Haag

Nederlanders denken over het algemeen positief over agrariërs. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Men onderschrijft het voornemen van het kabinet om inkomenssteun voor agrarische ondernemers te koppelen aan door hen te verlenen maatschappelijke diensten voor landschap, natuur, dierenwelzijn, milieu en voedselkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft uitgevoerd.

Nederlanders zijn, vaker dan gemiddeld in Europa, van mening dat het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gericht moet zijn op milieu, duurzame landbouwmethoden, dierenwelzijn en informatie over de herkomst van voedsel. Veel mensen (35%) vinden dat Nederland ‘lelijker’ is geworden. De helft vreest dat dit de komende jaren nog erger zal worden. Met beschermde natuurgebieden gaat het in de ogen van de Nederlanders juist goed.

Ter voorbereiding van een Nederlandse visie op een nieuw Gemeenschappelijk Europees Landbouw Beleid houdt het Ministerie op dit moment een consultatieronde. Die bestaat uit bovengenoemd publieksonderzoek van TNS NIPO, een tiental keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers en hun maatschappelijke omgeving en gesprekken met wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Daarnaast begint op 24 juli een internetdiscussie onder belanghebbenden en –stellenden op www.minlnv.nl . Deze discussie duurt tot 10 september.

Op 10 september a.s. brengt Europees Landbouwcommissaris mevrouw Fischer-Boel een bezoek aan Nederland. Minister Verburg presenteert dan de Nederlandse visie op het GLB.
Categorie:
Tag(s):