woensdag, 5. september 2007 - 16:30

Nederlanders storen zich aan vloeken

Groningen

Een grote meerderheid van de Nederlanders (70%) ervaart vloeken als vervelend, blijkt uit het opinieonderzoek 'Vloeken in Nederland' dat TNS NIPO in opdracht van de jubilerende Bond tegen het vloeken heeft uitgevoerd. Tweederde van de Nederlanders is van mening dat mensen, bewust of onbewust, vloeken en andere grove taal overnemen van tv.

Nederlanders zijn iets meer gaan vloeken dan zeven jaar geleden. Bij de helft (47%) zegt soms of vaak te vloeken, tegenover 43 procent in 2000. Er wordt meer gevloekt in de directe omgeving van mensen. Een kwart (26%) geeft aan dat er zelden tot nooit gevloekt wordt in hun omgeving. In 1995 en 2000 was dat nog ruim eenderde (resp. 35% en 36%). Jongeren vloeken duidelijk meer dan ouderen.

Zeventig procent van de Nederlanders ervaart vloeken als vervelend. Negen op de tien (87%) Nederlanders zeggen wel eens iets van het vloekgedrag van de ander. In 2000 was dat nog 79 procent. Vrijwel alle ouders (99%) letten bij de opvoeding op het vloekgedrag van de kinderen. 'Zelf het goede voorbeeld geven' is veruit de meest gebruikte methode om te voorkomen dat kinderen het vloeken aanleren. Wat is de meest effectieve aanpak van vloeken volgens de respondenten? Mensen erop aanspreken (op een vriendelijke manier) en een goede opvoeding.
Provincie:
Tag(s):