dinsdag, 14. augustus 2007 - 21:51

Nederlandse vrouw in vreemdelingenbewaring moet vrij

Zeist

Een vrouw die bij een demonstratie bij het Kamp van Zeist anderhalve week geleden weigerde haar identiteit prijs te geven is onterecht in vreemdelingenbewaring gezet. De vrouw moet daarom worden vrijgelaten. Dat heeft de vreemdelingenrechter in Utrecht dinsdag bepaald.

De vrouw werd tijdens de demonstratie aangehouden wegens schending van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zeist. Omdat de identiteit van de vrouw door haar weigering niet kon worden vastgesteld werd ze eerst opgehouden voor verhoor en daarna in vreemdelingenbewaring genomen. De vrouw heeft later meermalen aangegeven wel degelijk de Nederlandse nationaliteit te bezitten, maar weigerde principieel haar naam te geven.

Volgens de rechter mochten de maatregelen van ophouding en vreemdelingenbewaring in dit geval niet worden toegepast. Dat mag alleen wanneer er ,,feiten en omstandigheden aanwezig te zijn die duiden op een niet-rechtmatig verblijf in Nederland.’’ Deze feiten en omstandigheden dienen door verweerder – de staatssecretaris van Justitie - aannemelijk te worden gemaakt.

Het feit dat de vrouw weigerde haar identiteit te onthullen is volgens de rechtbank onvoldoende om toepassing te geven aan bevoegdheden op grond van de Vreemdelingwet. De maatregelen van ophouding en bewaring zijn daarom onrechtmatig. Volgens de rechtbank is bovendien op geen enkele wijze vastgesteld dat de betrokken vrouw een vreemdeling is. Ook daarom is de maatregel van bewaring onrechtmatig.

De vrouw moet vandaag nog worden vrijgelaten en heeft recht op een schadevergoeding van 775 euro.
Provincie:
Tag(s):