zaterdag, 10. november 2007 - 12:09

Nedinsco-complex mogelijk gerestaureerd

Venlo

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM) en het ministerie van VROM steunen de restauratie van het Nedinsco-complex in Venlo. Dat meldt het Venlose stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Woningstichting Venlo-Blerick neemt de monumentale toren en fabrieksgebouwen, die behoren tot de top van het Nederlandse industriële erfgoed, per 1 juli 2008 over van de gemeente.

De woningcorporatie is een van de belangrijkste partners van de gemeente Venlo bij de ontwikkeling van het plan-Maaswaard. Dat plan behelst naast de restauratie van het Nedinsco-complex de herontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Venlose stadsbrug langs de Maas met onder meer een nieuw stadskantoor, een woonzorgcomplex, natuur- en recreatieontwikkeling langs de Maas en verbetering van de verkeersaansluitingen vanuit Roermond en Blerick.

“Wij bekijken nu of een Tajiri-museum in het Nedinsco-complex mogelijk is�, aldus wethouder Herman Janssen, die zeer ingenomen is met het besluit van de woningcorporatie om het beeldbepalende fabriekscomplex over te nemen en opnieuw te gaan ontwikkelen. “Samen bekijken we nu onder andere ook welke subsidiepotjes zijn aan te spreken.�

Het Venlose stadsbestuur koerst enthousiast op het gewenste Tajiri-museum, mogelijk in combinatie met een nieuw onderkomen voor het gemeentemuseum Van Bommel Van Dam. “Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, dan zoeken we samen met de woningstichting een alternatieve invulling voor het Nedinsco-complex�, aldus Janssen.
Provincie:
Tag(s):