donderdag, 27. september 2007 - 21:43

Negen nieuwe FMO plannen in uitvoering

Breda

Binnenkort gaan negen plannen van Bredanaars in uitvoering die kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, wijk- en buurtbewoners en andere stadgenoten de kans geven mee te doen in de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief besluit genomen over deze ideeën voor het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling. De gehonoreerde plannen zijn samen goed voor bijna € 295.000,-.

Ook uit de tweede ronde van projectaanvragen blijkt dat Breda volop ideeën heeft. De afgelopen maanden is de gemeente Breda in overleg geweest met bewoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Tijdens vier bijeenkomsten in de wijk hebben medewerkers van de gemeente Breda met ruim 50 actieve bewoners en vrijwilligers gesproken over hun plannen.

Van al die ideeën die in de stad leven, zijn tweeëntwintig aanvragen doorgeleid naar de onafhankelijke commissie FMO. Daarvan heeft het college besloten er negen geheel of gedeeltelijk toe te kennen. Zes aanvragen zijn aangehouden. Deze aanvragen vragen om meer overleg of uitwerking. Zeven aanvragen passen niet in het fonds of worden doorgeleid naar een andere subsidiemogelijkheid. De gemeente informeert deze week alle aanvragers.

Samen met de twaalf projecten die in de eerste FMO-ronde toegekend zijn, staat de teller nu op 21 gehonoreerde aanvragen voor een totaalbedrag van ruim 600 duizend euro. De gemeente Breda is in overleg met de indieners van ideeën uit de derde ronde (sluitingsdatum 1 oktober). Half november is bekend welke aanvragen uit de derde ronde toegekend worden.
Provincie:
Tag(s):