dinsdag, 22. mei 2007 - 18:17

Netwerk voor dak- en thuislozen

Delfzijl

Onder het motto 'niemand slaapt op straat en een veilig huis voor vrouwen en kinderen' hebben de maatschappelijke opvanginstellingen Limor, Den Eikelaar, Leger des Heils Noord, Stichting Toevluchtsoord en Stichting Huis met alle regionaal werkende woningcorporaties uit de provincie een netwerk gevormd. Door de samenwerking willen de opvanginstellingen en corporaties meer mensen bereiken die deze zorg nodig hebben. De organisaties richten zich op hulp voor moeders en kinderen, zwerfjongeren en andere dak- en thuislozen.

Ze vinden het onaanvaardbaar dat mensen onvrijwillig dakloos zijn en willen dat voorkomen dan wel oplossen. Omdat de hele regio daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, is kans van slagen welhaast verzekerd. Zo kunnen nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en daar waar nodig de toelatingseisen worden aangepast ten gunste van deze groep mensen. Daarnaast wordt ook aan zinvolle dagbesteding gewerkt en dus aan de menselijke waardigheid.

De in de regio Groningen werkzame opvanginstellingen en corporaties hebben besloten elkaar periodiek te treffen in het Ommelander-Overleg. Dit fungeert als secretariaat voor deze samenwerking. Momenteel wordt dit secretariaat behartigd door de woningstichting Wierden en Borgen in Bedum. De samenwerking sluit aan bij het werk dat op dit gebied al in de stad Groningen plaatsvindt. De dienst OCSW regelt de monitoring van de dienstverlening op dit terrein.
Provincie:
Tag(s):