dinsdag, 18. september 2007 - 16:21

NIBUD: '2008 wordt een duurder jaar'

Den Haag

2008 wordt voor velen een duur jaar. De bruto lonen gaan in 2008 omhoog, maar omdat volgend jaar ook de prijzen stijgen, het kabinet de accijnzen verhoogt en kosten van de zorg stijgen, hebben de meeste Nederlanders volgend jaar minder te besteden. Dit concludeert het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) na het doorrekenen van de Miljoenennota 2008.

Het Nibud waarschuwt de consument zich niet rijker te rekenen dan hij is, bij het zien van het loonstrookje volgend jaar. Het brutoloon gaat volgend jaar omhoog, maar de portemonnee zal bij de meesten sneller leeg zijn vanwege de gestegen kosten. Vooral rokers en autorijders (met name leaserijders) zullen dieper in de buidel moeten tasten.

Volgend jaar stijgen de prijzen en belastingen. Hierdoor hebben, op enkele uitzonderingen na, zowel de lage inkomens als de hoge inkomens volgend jaar minder te besteden. Voor mensen die dit jaar al nauwelijks rond kunnen komen een tegenvaller. Zeker nu het economisch gezien vrij goed gaat met Nederland. Gemiddeld gaan de meesten er een kwart tot een procent op achteruit.

Er verandert veel op het gebied van de ziektekosten. Grofweg gaan gezonde mensen volgend jaar meer betalen en mensen die veel ziek zijn minder. De no-claim verdwijnt en er komt een verplicht eigen risico van 150 voor in de plaats. Nu betaal je veel premie en als je geen gebruik maakt van zorg krijg je aan het eind van het jaar 255 no-claim terug. Volgend jaar betaal je iets minder basispremie en moet je bijbetalen als je zorg nodig hebt, maximaal 150 (eigen risico). Daarnaast wordt de zorgtoeslag iets verhoogd en krijgen mensen die structureel veel medicijnen nodig hebben extra geld om het verplicht eigen risico van te betalen.

De belangrijkste veranderingen op een rij

De lonen stijgen met gemiddeld 3,25% en de uitkeringen zijn hieraan gekoppeld en stijgen mee. De prijzen stijgen gemiddeld met 2,11%. Dit komt mede door een stijging van de accijnzen. De WW-premie wordt verlaagd van 3,85% tot 3,5%. De ouderenkorting wordt verhoogd. De algemene combinatiekorting daalt en de aanvullende combinatiekorting stijgt. De heffingskorting voor kinderen wordt omgezet in kindertoeslag. De procentuele premie voor de ziektekostenverzekering wordt verhoogd. Er komt een verplicht eigen risico in de plaats van de no-claim in de ziektekosten. De zorg- en huurtoeslag worden verhoogd. De belastingaftrek voor ziektekosten wordt verminderd. Schoolboeken worden gratis, maar de tegemoetkoming schoolkosten daalt.
Categorie:
Tag(s):