woensdag, 24. oktober 2007 - 14:54

Niemand eerstverantwoordelijk voor constructieve veiligheid

Den Haag

Iedereen die betrokken is bij de bouw van woningen, winkels of kantoren vindt een veilige constructie van belang maar niemand voelt zich de eerstverantwoordelijke. Dat is de belangrijkste conclusie uit een woensdag gepresenteerd onderzoek naar constructieve veiligheid dat in opdracht van de VROM-Inspectie (VI) is verricht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn recente geruchtmakende gevallen waarbij gebouwen instortten of zodanig schade opliepen dat de veiligheid van mensen in het geding was. De onderzoekers van KplusV en de CUR commissie 'Leren van Instortingen' hebben bij vijf gebouwen de bouworganisaties en het bouwproces onderzocht.

Dit gebeurde met medewerking van de betrokken partijen, opdrachtgever, constructeur, directie, toezichthouder en aannemer. Zij concluderen dat de rollen en verantwoordelijkheden in het bouwproces vooral worden toegekend aan personen.

Die zijn in de ogen van de betrokkenen vaak belangrijker dan de organisatie waarvoor hij werkt. De wijze waarop de bouw(project)organisatie tot stand komt en zich ontwikkelt, hangt in grote mate samen met het onderling vertrouwen tussen deze personen en hun onderlinge bekendheid. Dat is de kracht én de achilleshiel van de bouw, aldus de onderzoekers.

Beroepsethiek van vakmensen
De constructieve veiligheid van gebouwen hangt zo in grote mate af van de beroepsopvatting en -ethiek van de vakmensen. Opdrachtgevers gaan er van uit dat gebouwen die zij laten realiseren (constructief) veilig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de constructieve veiligheid van gebouwen niet volledig, niet systematisch en niet formeel is geborgd.

Het ging bij dit eerste onderzoek om gebouwen waar niet vooraf constructieve tekortkomingen bekend waren. Die werden ook niet aangetroffen maar wel bleek in meerdere gevallen de constructieve veiligheid niet volledig naspeurbaar en/of niet volledig geborgd.

De projecten waren vrijwillig aangemeld, het ging om hoogwaardige projecten met professionele opdrachtgevers. Vermoed wordt dat in bouworganisaties met minder professionele kennis en ervaring de borging van constructieve veiligheid minder goed zal zijn.

Expertmeetings
De resultaten van het onderzoek zullen door de CUR commissie worden gebruikt in het ontwikkelen van "best practises" voor projectorganisaties. De VI organiseert dit najaar expertmeetings met sleutelfiguren uit de bouwsector over het thema constructieve veiligheid om te komen tot concrete verbeteringsvoorstellen.

De VI zal op korte termijn aanvullend onderzoek bij tien bouwprojecten uit laten voeren, om het ontwikkelde inzicht aan te scherpen en het draagvlak in de sector voor de resultaten te vergroten.
Provincie:
Tag(s):