woensdag, 21. november 2007 - 15:52

Nieuw beleid voor inzameling afval succesvol

Breda

Bewoners van hoogbouw in Breda zijn tevreden over de nieuw geïnstalleerde ondergrondse voorzieningen voor afvalinzameling. Zij waarderen het nieuwe systeem een 7,5. Dat blijkt uit de enquête die onder bewoners is gehouden. Wethouder Willems van milieu: ‘Ook de doelstellingen van de beleidslijn collectieve afvalinzameling ondergronds zijn behaald. Deze waren: mooier straatbeeld, minder stank, minder bijplaatsingen, beter scheidingsgedrag. Dat is dus heel positief en daarom gaan we in heel Breda de glasbollen vervangen voor ondergrondse systemen. In 2008 start de gemeente hiermee.’

Uit de enquête kwam wel naar voren dat bewoners de opening voor het inwerpen van karton als te klein ervaren. Afvalservice van de gemeente Breda heeft een nieuwe inzamelvoorziening ontworpen die dit probleem moet oplossen. Op dit moment loopt een proef met deze voorziening. Onder de bestaande papier inwerpopening is een tweede opening geplaatst waar groot papier ingeworpen kan worden.

Vanaf 2008 komt Afvalservice ook ‘s avonds langs. Medewerkers van Afvalservice bezoeken iedere week een andere wijk en geven daar onder andere voorlichting over afvalinzameling en scheiding.

In 2003 is een beleidslijn voor de afvalinzameling bij hoogbouw opgesteld. Hier werd onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe hoogbouw. Bij nieuwe hoogbouw geldt de wettelijke regel dat die inpandig moet. Voor bestaande bouw is dat vaak niet realiseerbaar. Ondergrondse afvalinzameling is dan vaak de oplossing. De gemeente heeft om dit uit te kunnen voeren een uitvoeringsplan gemaakt. Veel bovengrondse betonnen cocons zijn vervangen door ondergrondse afval inzamelvoorzieningen.
Provincie:
Tag(s):