donderdag, 15. november 2007 - 11:05

Nieuw gas compressor-station in Scheemda

Scheemda

Gastransportbedrijf Gasunie wil een nieuw compressorstation realiseren ten westen van de bestaande NAM-lokatie de Eeker. Burgemeester en wethouders van de gemeente Scheemda zijn bereid om hier medewerking aan te verlenen.

Gasunie streeft ernaar om in 2009 aan te vangen met de bouw van het compressorstation in Scheemda, zodat het in 2010 in gebruik genomen kan worden. Het station is nodig om meer aardgas vanuit het buitenland (o.a. Noorwegen en Rusland) te kunnen transporteren naar afnemers in Nederland en omringende landen.

De bouw van het compressorstation is onderdeel van de uitbreiding van het Gasunie-netwerk in Nederland. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat op termijn de eigen Nederlandse gasvoorraden niet meer toereikend zijn om aan de groeiende vraag naar aardgas te kunnen voldoen en er dus meer gas geïmporteerd moet worden uit het buitenland.
Provincie:
Tag(s):