woensdag, 15. augustus 2007 - 8:22

Nieuw horecabeleid Maastricht stelt kwaliteit voorop

Maastricht

De gemeente Maastricht heeft nieuw horecabeleid opgesteld, waarbinnen kwaliteit voorop staat. De gemeente wil nieuwe kwalitatief hoogwaardige initiatieven meer kansen bieden. De gemeente gaat daarnaast ook strenger optreden tegen horecaondernemers die zich niet aan de regels houden.

De aanpassing van het horecabeleid moet er toe bijdragen dat Maastricht haar positie als bourgondische stad, universiteitsstad, winkelstad en internationale stad ook in de toekomst waar blijft maken.

De horeca speelt een belangrijke sociale -en economische rol in de stad Maastricht. De horeca is ook beeldbepalend voor het imago van de stad. Maastricht wordt geroemd om haar vele terrassen, maar de stad heeft ook een vrij eenzijdig en traditioneel horeca-aanbod. De gemeente vindt dat op meer plekken in de stad vernieuwende en kwalitatief goede horeca mogelijk moet zijn.

In het horecabeleid wordt de stad onderverdeeld in verschillende zones te weten: de winkelzone, de horecaconcentratiegebieden, overig centrum binnen de singels, de woongebieden en de periferie. Per gebied zijn er voorwaarden opgesteld waarbinnen horeca zich wel of niet kan ontwikkelen. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat de luidruchtige horeca in het centrum wordt gesitueerd en hoe verder de ring buiten het centrum is gelegen hoe rustiger de horeca dient te zijn.

Op korte termijn wil de gemeente een zowel digitaal- als fysiek loket realiseren, waar zowel burger als ondernemer terechtkunnen met allerlei vragen op het terrein van horeca.

De nota is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse relevante doelgroepen en met de Maastrichtse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. De concept nota is in het voorjaar van 2007 door middel van voorlichtingsbijeenkomsten aan het publiek voorgelegd. De nota is nu door het college van BenW vastgesteld. De komende weken vindt de inspraak plaats.

De inspraaktermijn is van 14 augustus tot 12 september. Er worden twee inspraaksessies georganiseerd op donderdag 30 augustus. Een s ‘ochtends voor de ondernemers en een
s‘avonds voor andere bewoners en belangstellenden. De avondbijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in Hotel Crowne Plaza, Ruiterij 1.

De nota ligt ter inzage bij het Gemeenteloket en is in te zien via internet van de gemeente Maastricht www.maastricht.nl . Schriftelijke reacties zijn tot en met 12 september welkom bij De heer F van de weerdt, Postbus 1992, 6201BZ Maastricht. De data van de commissiebehandeling en de raadsvergadering worden nog bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):