vrijdag, 23. november 2007 - 13:10

Nieuw Kabouterhuis geopend

Hoofddorp

Op vrijdag 23 november hebben de voorzitter van Stadsregio Amsterdam en wethouder Onderwijs van Amsterdam, mevrouw Hennah Buyne, en de heer Arthur Van Dijk, wethouder Onderwijs van Haarlemmermeer in de week van de Jeugdzorg de opening van 't Kabouterhuis verricht.

't Kabouterhuis is een jeugdzorginstelling voor jonge kinderen tot zeven jaar met ernstige gedragsproblemen of complexe ontwikkelingsproblematiek.

Het kabouterhuis, MOC 't Kabouterhuis Amstelland en de Meerlanden, Kaj Munkweg 2, Hoofddorp is om 10.00 uur geopend.
't Kabouterhuis is een jeugdzorginstelling voor jonge kinderen tot zeven jaar met ernstige gedragsproblemen of complexe ontwikkelingsproblematiek. Het Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) biedt observatie, diagnostiek en behandeling in combinatie met begeleiding van het gezin.

De hulpverlening van 't Kabouterhuis is systeemgericht en afgestemd op de hulpvraag van ouders en kind. Deze hulpvraag vormt de basis voor de behandelingen. In totaal beschikt het MKD over 162 plaatsen voor dagbehandeling. Per jaar biedt het MKD aan 20 gezinnen de ambulante vorm van hulpverlening. Het MKD heeft ongeveer 140 medewerkers in dienst.

De week van de JeugdZorg is een initiatief van de twaalf provincies, vertegenwoordigd door het IPO (www.ipo.nl), de drie grootstedelijke regio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam en de jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg, verenigd in de MOgroep (www.mogroep.nl) of via; www.weekvandejeugdzorg.nl/
Provincie:
Tag(s):