vrijdag, 29. juni 2007 - 9:57

Nieuw MFA aan Zuidrand Arcen

Arcen en Velden

De toekomstige multifunctionele accommodatie (MFA) zal definitief worden gerealiseerd aan de Zuidrand van Arcen. Dit bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. In het MFA zal een basisschool en maatschappelijke voorzieningen worden gehuisvest.

Eerder onderzoek wees uit dat de zuidrand van Arcen een geschikte plek is voor een MFA. Een aantal ouders van basisschoolleerlingen sprak echter hun bezorgdheid uit over de verkeersveiligheid op die plek. Mede daarom vroegen de PvdA/PK, VVD en Leefbaar ALEV eerder dit jaar om te onderzoeken of de MFA eventueel ook op de locatie van de huidige Wijdtveldschool zou kunnen.

De conclusie van het onderzoek luidt dat een MFA op de locatie Wijdtveld wel mogelijk is, maar een aantal nadelen met zich meebrengt. Nadelen die voor de zuidrand niet aan de orde zijn. Zo zou het totale kostenplaatje 900.000 euro hoger uitvallen, is er onvoldoende ruimte voor parkeerplaatsen en zouden de leerlingen van de Wijdtveldschool in de periode tussen sloop van het oude gebouw en bouw van het nieuwe elders opgevangen moeten worden.

De gemeenteraadsleden hebben het onderzoek uitgebreid bestudeerd en op basis daarvan hun keuze bepaald. De uitkomst is positief voor de gemeente en haar partners, maar ook voor de inwoners van Arcen en Lomm, die in de toekomst een heleboel voorzieningen onder één dak hebben.
Provincie:
Tag(s):