woensdag, 27. juni 2007 - 11:45

Nieuw overleg rooster brandweer Utrecht

Utrecht

De Bedrijfscommissie voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen heeft een advies gegeven in het geschil tussen de gemeente Utrecht en de Ondernemingsraad van de brandweer. De Bedrijfscommissie is van oordeel dat de ondernemingsraad onredelijk heeft gehandeld door geen instemming te verlenen aan het voorgestelde rooster. Ze adviseert dat opnieuw overleg plaatsvindt tussen gemeente en ondernemingsraad over een nieuw rooster waarmee de brandweer in een vier ploegendienst gaat werken. De ondernemingsraad van de brandweer krijgt het rooster nu opnieuw voorgelegd voor instemming.

De gemeente is blij met dit advies en hoopt de medewerkers van de brandweer zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de toekomstige roosters, binnen de bepalingen van het Arbeidstijdenbesluit. Om de brandweerzorg op peil te houden blijft het bestaande noodrooster van kracht.

Als geen overeenstemming wordt bereikt is de Bedrijfscommissie van oordeel dat de gemeente een rooster moet kunnen invoeren dat aan het Arbeidstijdenbesluit voldoet. Dan is ook een vervolg van de bodemprocedure bij de kantonrechter mogelijk. Het advies van de Bedrijfscommissie is een vervolg op het eerdere kort geding om tot een definitieve oplossing te komen.
Provincie:
Tag(s):