woensdag, 11. juli 2007 - 7:42

Nieuw plan voor Zuidas

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit willen samen Zuidas West ontwikkelen tot een gebied waar studeren, werken, wonen en recreëren samenkomen. Door de aanwezigheid van de Vrije Universiteit en hogeschool INHOLLAND in Zuidas West is dit bij uitstek de plaats waar wetenschap en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten.

De gemeente en de Vrije Universiteit hebben de ambitie om de ruim 35.000 studenten meer onderdeel van Zuidas te laten zijn en de nu vrij ‘gesloten’ campus van de Vrije Universiteit open te breken tot een stedelijke plek waar iedereen zich welkom voelt.

Begin 2007 hebben de VU en Zuidas gezamenlijk opdracht gegeven voor een studie naar de mogelijkheden voor een integrale gebiedsontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een gedeelde visie waarin de VU-campus de De Boelelaan ‘oversteekt’ en wonen, werken en recreëren zich mengen met de onderwijsfuncties van de VU. In de komende periode zal worden onderzocht of deze visie kan leiden tot een volwaardig stedenbouwkundig plan.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de VU in de toekomst, de financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige en infrastructurele aspecten, zoals de De Boelelaan die in de huidige situatie een fysieke barrière vormt die het gebied doorsnijdt. Daarna ontstaat een traject van gezamenlijke ontwikkeling.

De gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn bijzonder over het plan te spreken. Wethouder Poelgeest is zeer enthousiast over het plan waarbij studenten meer in het midden van de samenleving komen te staan. Ook collegevoorzitter René Smit van de Vrije Universiteit ziet het plan wel zitten. Hij laat weten dat het gebied niet louter voor studenten aantrekkelijk moet zijn maar dat ook andere mensen zich moeten kunnen laven aan de wetenschap.

Er komen ook musea, theaters en congresruimten. Het gebied Zuidas West ligt tussen de A10, de Buitenveldertselaan, de De Boelelaan en de Amstelveenseweg.
Provincie:
Tag(s):