woensdag, 12. september 2007 - 19:14

Nieuw rampenplan voor gemeenten

Moerdijk

Op donderdag 13 september wordt het geheel nieuwe rampenbestijdingsplan Schelde-Rijnverbinding ondertekend. Op het Schelde-Rijnkanaal zullen de burgemeesters van de betrokken gemeenten het plan bekrachtigen. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen, Reimerswaal en Tholen en de twee veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en Westbrabant, het GHOR, de politie, de brandweer en Rijkswaterstaat.

Het oude rampenbestijdingsplan was een operationeel plan en mono-disciplinair (alleen brandweer) en alleen geoperationaliseerd vanuit de (voormalige) regio Westelijk Noord-Brabant.

Er is nu ook vastgelegd wat te doen in het geval van een gaswolkbrand, ontbranding van tot vloeistoffen verdicht gas (bijvoorbeeld LPG), vrijgekomen giftige stoffen en vloeistoffen die in brand staan. Daarnaast is er onder meer ook gekeken wat de gevaren per scenario zijn voor mens en dier, milieu en opvarenden. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de risicovolle plekken op het Schelde-Rijnkanaal zoals kruispunten van scheepvaartroutes, bruggen en sluizen.
Provincie:
Tag(s):