vrijdag, 31. augustus 2007 - 11:06

Nieuw rioleringsplan voor Delfzijl

Delfzijl

Het college van B en W stelt de raad voor om akkoord te gaan met het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011. Na vaststelling voldoet de gemeente weer aan de planverplichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan is een voortzetting van het huidige gemeentelijke rioleringsbeleid. De komende 5 jaar wordt 767.500 euro per jaar geïnvesteerd in het riool. Bovendien is voor de renovatie van de rioleringen jaarlijks tot en met 2010 een bedrag van 630.000 euro beschikbaar. Vanaf 8 oktober ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):