maandag, 1. oktober 2007 - 18:19

Nieuw strandje en steiger bij Kortgene

Kortgene

Maandag 1 oktober 2007, kwam de eerste van de drie scheepsladingen zand aan ten westen van camping De Paardekreek in Kortgene. Waterschap Zeeuwse Eilanden legt daar dit najaar een nieuw strandje langs het Veerse Meer aan.

Bovendien vervangt het waterschap de huidige steiger door een nieuwe drijfsteiger met maar liefst een lengte van 72 meter. De Gebruikersraad Veerse Meer heeft dit als wens aangegeven. Aannemer Faasse uit Goes levert het benodigde zand en de steiger wordt gemaakt door ALLflex Watersport BV uit Halsteren. Het werk is vóór december 2007 gereed.

Het zand voor het strandje komt vanuit de Noordzee en wordt vanaf het schip via een persleiding aangebracht. De drie scheepsladingen brengen ieder 650 m3 zand aan. Het strandje wordt 200 meter lang en 10 meter breed. Deze locatie is gekozen omdat de vooroever van het strandje niet dieper is dan 1,50 meter en het beschermd ligt ten opzichte van heersende windrichtingen. Hierdoor zijn extra voorzieningen om het zand tegen verstuiving vast te houten niet nodig. Het waterschap gaat het strand beheren en onderhouden.

De nieuwe drijfsteiger is 72 meter lang en 1,90 meter breed. Het grote voordeel van de nieuwe steiger is dat die in dieper water ligt, waardoor grotere jachten ook af kunnen meren.

Het strand is onderdeel van het project Rondom het Veerse Meer en heeft als doel het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor dagjesmensen. De gemeentes Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden en verschillende belangenverenigingen werken hierin samen om het Meer en de aangrenzende gebieden aantrekkelijk te maken en te houden. Door het project moet de kwaliteit voor recreatie, landbouw, water, infrastructuur, natuur, milieu en ruimte verbeteren.
Provincie:
Tag(s):