donderdag, 21. juni 2007 - 15:00

Nieuwe aanpak armoedebestrijding

Uithuizen

Het college wil het bestaande Minimabeleid herzien. Dit herziene beleid is dinsdag 19 juni door het college vastgesteld. Het Minimabeleid moet socialer worden en er moet meer ruimte komen voor de ondersteuning van minima op het gebied van inkomen en maatschappelijke participatie. Het bestaande beleid was ruimhartig, maar er werd onvoldoende gebruik van gemaakt.

In het nieuwe beleid zijn onder meer de regels voor bijzondere bijstand uitgebreid. Het beleid moet ervoor zorgen dat minima nog beter worden bediend. Maar ook dat zij beter kunnen meedoen aan de samenleving door bijvoorbeeld sport. Door het herziene beleid moet armoede in Eemsmond verder wordt teruggedrongen.

Het college wil dat minima pro-actief benaderd worden. Veel mensen kennen de regelingen niet of vinden het aanvragen moeilijk. Daarom wil het college extra personeel inzetten om bij mensen thuis op bezoek te komen en hulp te bieden bij het aanvragen van diverse regelingen, zoals een sportkaart. De invoering van het beleid wordt ondersteund door een voorlichtingscampagne.

Wat betreft het huidige beleid is vastgesteld dat bepaalde regelingen, in het voordeel van minima, wijzigen. Zo wordt het bedrag voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen structureel verhoogd van €150 naar €255. Ook wordt het Participatiefonds gewijzigd; de bedragen voor jongeren van nul tot achttien worden verhoogd tot €250 en voor personen van achttien jaar en ouder tot €150. Deze bedragen zijn bedoeld voor onder meer het meegaan op een schoolreis. Verder kunnen minima, net zoals in 2006, dit jaar opnieuw aanspraak maken op een eindejaarsuitkering.
Provincie:
Tag(s):