woensdag, 4. juli 2007 - 11:54

Nieuwe buslijn en aanpassingen in dienstregeling rond St. Jacobiparochie

Er gaat een nieuwe buslijn rijden in Noordwest Fryslân: de provincie Fryslân en Connexxion stellen samen Lijn 75 in, een busverbinding die het openbaar vervoer gaat verzorgen tussen Harlingen en Franeker. Lijn 75 gaat van Harlingen via Sexbierum, Tzummarum, Dongjum naar Franeker. Met deze uitbreiding van de dienstregeling hoopt de provincie tegemoet te komen aan de klachten uit deze regio na de ingang van de nieuwe dienstregeling. Vooral scholieren, maar ook bezoekers van ziekenhuis in Harlingen, hadden moeite met het tijdig bereiken van de bestemming.

Lijn 75 gaat vooralsnog eerst voor een jaar rijden. Als na een jaar blijkt dat de lijn voldoende reizigers trekt, maar vooral als blijkt dat de klachten afnemen, wordt de lijn structureel in de dienstregeling opgenomen. Met Lijn 75 worden vooral de reizigers in de noordwesthoek, boven de lijn Harlingen - Franeker geholpen doordat er nu een rechtsteekse verbinding naar Franeker komt. De bestaande Lijn 71, die deels dezelfde route rijdt, rijdt over Berlikum naar Leeuwarden maar doet Franeker niet aan. Lijn 75 vult vanaf 26 augustus dit door de reizigers ervaren gemis in de ontsluiting van Noordwest Fryslân met het openbaar vervoer,

Veel reizigers in Sint Jacobiparochie hebben de afgelopen maanden geklaagd over de nieuwe dienstregeling die voor hen niet als een verbetering uitpakte. De provincie en Connexxion hebben dat signaal opgepakt en, op uitnodiging van Dorpsbelangen, de inwoners op een bijeenkomst een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan. Die hebben betrekking op de lijnen 70 en 71 die zodanig aangepast worden dat de bereikbaarheid vanuit Sint Jacobiparachie naar de omringende dorpen en naar Leeuwarden verbeterd wordt. Het gaat om de vertrek- en aankomsttijden en de route (zie bijlage).

Gedeputeerde Piet Adema is blij met de verbeteringen: “Wij zijn continu in overleg met de vervoerders om de nieuwe dienstregeling te verbeteren. Er is op 15 april veel veranderd in de dienstregeling, daar hebben de reizigers aan moeten wennen. De gewenningsperiode is achter de rug en nu wordt ook duidelijk waar de echte knelpunten zitten. Die knelpunten willen we daar waar het mogelijk is graag oplossen. Provincie, vervoerders en reizigers hebben maar een belang: een goed openbaar vervoer.�

De provincie start na de zomervakantie met een eerste tussentijdse evaluatie van het nieuwe openbaar vervoersysteem. In 2006 is dit systeem (OV-entuur) vastgesteld, en de nieuwe dienstregelingen werken volgens dit systeem waarbij het accent ligt op de lijnen waar veel reizigers gebruik van maken.
Provincie:
Tag(s):