donderdag, 10. mei 2007 - 17:17

Nieuwe bussen Arriva maanden eerder dan verwacht

Den Bosch

In juli van dit jaar worden de eerste van totaal 78 nieuwe bussen van Arriva verwacht. Eind oktober zal dan de gehele dienstregeling verzorgd worden door gloednieuw materieel dat voldoet aan de hoogste normen. Dat is maanden eerder dan afgesproken met de provincie en is 5 maanden vroeger dan haalbaar bleek. Samen met de leveranciers heeft Arriva zich tot het uiterste ingespannen om de bussen zo snel mogelijk in te kunnen zetten.

De order omvat 34 stadsbussen en 44 streekbussen. De huidige bussen worden, tot aan de vervanging, met een hogere frequentie en volgens strengere maatstaven geïnspecteerd. Daarmee wordt de APK norm ruim overstegen.

Streekbussen

Voor het streekvervoer zijn Ambassador- bussen besteld. Deze bus is 12 meter lang, heeft 45 zitplaatsen en is rolstoeltoegankelijk. VDL Bus & Coach is de leverancier van deze bussen. Arriva heeft al enkele jaren positieve ervaringen met dit bustype van Nederlandse makelij. Ook de goede ervaringen met de leverancier en de snelheid van levering hebben een grote rol gespeeld in de keuze. De streekbussen stromen tussen week 28 en week 33 in.

Stadsbussen

Voor Den Bosch is gekozen voor stadsbussen van het type Citaro van Mercedes Benz, geleverd door EvoBus. Deze bussen hebben een lengte van 12 meter, 26 zitplaatsen, zijn rolstoeltoegankelijk en hebben 3 deuren. De keuze is op deze bus gevallen vanwege de goede eigenschappen, een snelle levertijd en een betrouwbare en bekende leverancier. De stadsbussen zullen in week 40 tot en met week 44 instromen.

Het huidig materieel

Naar aanleiding van de afgekeurde bussen in februari is het onderhoudsprogramma aangescherpt. Alle bussen die nu in Brabant rijden hebben een nieuwe APK gekregen. Tot de invoering van de nieuwe bussen zal een driemaandelijks grondige technische inspectie worden uitgevoerd op iedere bus. Na 6 maanden wordt wederom een APK keuring verricht.

Uit de rest van de Arriva-vloot zijn alle bussen, ouder dan 5 jaar, opnieuw APK-gekeurd. De bussen jonger dan 5 jaar zijn geïnspecteerd op basis van een representatieve steekproef. Dit is geheel afgerond.

Voorts is een volledig nieuw onderhouds- en inspectieprogramma opgezet en geïmplementeerd onder leiding van specialisten van Arriva PLC. Dit programma bevat een aantal periodieke controles waarbij veel gedetailleerdere inspecties worden uitgevoerd. Voor de implementatie is het programma voorgelegd aan de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat die het programma heeft beoordeeld. Door hen is aangegeven dat hierin strengere normen worden gehanteerd dan volgens APK voorgeschreven.

Achtergrond

Na een mislukte aanbestedingsprocedure in Brabant, heeft Arriva eind oktober de concessie Oost-Brabant en de Meijerij gegund gekregen. Onder andere voor wat betreft inzet van materieel zijn afwijkende afspraken gemaakt vanwege de korte voorbereidingstijd. Nieuwe bussen dienden op 1 januari 2008 te zijn ingestroomd, tot die tijd wordt de concessie gereden met oud materieel.

Ondanks keuringen werden op 17 februari jongstleden uit een steekproef van 22 bussen 21 afgekeurd. Het betrof bussen met een APK keuring die 9 maanden of langer geleden was verricht. Naar aanleiding hiervan zijn bovengenoemde maatregelen getroffen.
Provincie:
Tag(s):