donderdag, 15. november 2007 - 16:45

Nieuwe coalitie voor gemeente Landerd

De partijen RPP, DS97 en Zeelands Welzijn hebben onder leiding van formateur formateur Fred Swaab, overeenstemming bereikt om tot vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Landerd te komen. Komend weekend zullen de drie coalitiegenoten gezamenlijk het coalitieprogramma aanpassen. De gemeentesecretaris zal het programma doorrekenen.

In het vervolg van de vergadering van 13 november jl. werd op 14 november het aantal wethouders besproken alsmede de portefeuilleverdeling. De RPP had steeds aangegeven dat de heer Chris School wethouder blijft en opteert voor de portefeuille VROM. DS97 heeft steeds te kennen gegeven dat hun kandidaat de heer Peter Raaijmakers is en dat men de portefeuille Welzijn wenst.

Zeeland Welzijn had gepleit voor twee wethouders, te weten de heer Chris School en een externe wethouder. Echter wanneer er een wethouder uit Schaijk en een wethouder uit Reek zou komen, dan zou ook Zeeland Welzijn een eigen wethouder leveren. Zeelands Welzijn was niet gelukkig met de voorverdeling van de portefeuilles, zij zouden dus Openbare Werken en financiën (in de schoenen geschoven) krijgen.
RPP en DS97 hadden begrip voor dit dilemma en men kwam na goed overleg tot de volgende portefeuilleverdeling:

Namens RPP, de heer Chris School met de portefeuille VROM en Financiën,
De heer Peter Raaijmakers, namens DS97 met de portefeuille Welzijn en de heer Jos van der Wijst, namens Zeelands Welzijn met de portefeuille Openbare Werken en Onderwijs. Voor de nieuwe wethouders is afgesproken 2 x 0,6 fulltime-equivalent. De tijdbestedingnorm/salariëring voor de heer Chris School blijft op grond van zijn wettelijke rechten 0,9 fte.

Gezien de heren Raaijmakers en van der Wijst momenteel gemeenteraadsleden zijn, zal dus ook een tweetal nieuwe raadsleden moeten worden benoemd. De bedoeling is dat de wethouders op 13 december a.s. geïnstalleerd worden.
Provincie:
Tag(s):