dinsdag, 17. april 2007 - 9:51

Nieuwe commissaris bekend

Utrecht

Maandag 16 april hebben Provinciale Staten de aanbeveling uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de heer R.C. Robbertsen te benoemen tot de nieuwe commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

De heer Robbertsen is zeer goed bekend met de provincie Utrecht, hij was 4 jaar lid van Provinciale Staten en 6 jaar van Gedeputeerde Staten, waarvan de laatste jaren loco-cvdK. Momenteel is de heer Robbertsen burgemeester van Ede. De heer Robbertsen is lid van het CDA.
Provincie:
Tag(s):