vrijdag, 31. augustus 2007 - 17:49

Nieuwe haltes voor light-railverbinding in Parkstad

Heerlen

Op 3 september aanstaande start de bouw van twee nieuwe haltes voor de light-railverbinding in Parkstad. De nieuwe haltes zijn een eerste stap naar een beter openbaar vervoer per spoor in Parkstad Limburg. De haltes worden bij de start van de nieuwe dienstregeling op 9 december in gebruik genomen.

In Zuid-Limburg wonen 0,7 miljoen mensen. Provincie Limburg en Parkstad Limburg vinden goed openbaar vervoer belangrijk. Een van de plannen om het openbaar vervoer te verbeteren is een Light Rail verbinding op de spoorlijn Maastricht – Heerlen – Kerkrade. Door meer treinen per uur te laten rijden, het aanleggen van vijf nieuwe haltes en een beter aansluiting tussen bus en trein, zullen naar verwachting 2 miljoen reizigers per jaar gebruik maken van deze light-railverbinding. De verbinding zou zelfs kunnen worden uitgebreid naar het centrum van Maastricht en in de richtingen Aken en Sittard-Geleen. Als eerste stap in de uitvoering van deze plannen worden nu de haltes de Kissel in Heerlen en Eygelshoven-markt in Kerkrade aangelegd. De twee haltes kosten in totaal ongeveer 3 miljoen Euro. De helft wordt door Europa betaald (Interreg III-B, HST-Integration), de rest door de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Kerkrade.

De werkzaamheden vinden plaatsen in de periode tussen de laatste trein ’s avond en de eerste trein ’s ochtends, tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Omwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden zal het op enig moment ook nodig zijn om de Nieuwenhagerweg in Kerkrade tijdelijk af te sluiten.
Provincie:
Tag(s):