vrijdag, 16. november 2007 - 8:45

Nieuwe hoofdvaarroute over Oosterschelde

Zuid-Beveland

Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren wijzigt Rijkswaterstaat de status van het Kanaal door Zuid-Beveland van nevenvaarwater in die van hoofdvaarwater.De oversteek van het Kanaal door Zuid-Beveland naar het Brabantsch Vaarwater gaat ‘Aanloop Wemeldinge’ heten en maakt deel uit van de hoofdvaarroute. De maatregel gaat in op 22 november 2007.

De maatregel wordt genomen omdat er in het verleden gevaarlijke situaties nabij Wemeldinge ontstonden. Beroepsscheepvaart die vanaf de sluizen Hansweert snelheid had gemaakt moest vaak afremmen om voorrang te geven aan het veelal kleine kruisend scheepvaartverkeer op de Oosterschelde. Dit leidde tot onnodig oponthoud en een onnodig grote milieubelasting door het brandstofverbruik wat dit met zich meebracht.

Scheepvaartverkeer dat van het Kanaal door Zuid-Beveland komt heeft voortaan voorrang op de kruisende scheepvaart op de Oosterschelde. In het verlengde van het Kanaal door Zuid-Beveland wordt een voorrangsroute uitgezet naar het Brabantsch Vaarwater. Hierdoor ontstaat er één doorgaande hoofdvaarroute; Kanaal door Zuid-Beveland – Aanloop Wemeldinge – Brabantsch Vaarwater. De Witte Tonnen Vlije en het Keeten krijgen ten opzichte van elkaar de status van “vaarwater van gelijk belang�. Het initiatief voor passage komt hierdoor bij de gebruiker te liggen.

De maatregel is opgesteld in overeenstemming met Schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer en het Watersportverbond. De maatregel moet de doorgaande verkeersstroom verbeteren en meer duidelijkheid geven aan de recreatievaart.
Provincie:
Tag(s):