donderdag, 23. augustus 2007 - 21:52

Nieuwe kansen voor wonen en werken

Heusden

Het college van Heusden heeft zich positief uitgesproken over een combinatie van wonen en werken in het gebied gelegen ten zuiden van de Middelweg in Nieuwkuijk. Dit staat in de stedenbouwkundige visie voor dit gebied, dat de basis vormt voor het nog op te stellen bestemmingsplan. Hiermee voorziet de gemeente in de grote vraag naar kleinschalige
bedrijfspanden en de behoefte aan nieuwbouw in Nieuwkuijk.

Aan de zuidzijde van de Middelweg kunnen kleine bedrijven (maximaal categorie 2) zich vestigen in een zone over de volledige breedte. Deze zone vormt een overgang tussen het industrieterrein aan de noordzijde en de woningbouw die ten zuiden van deze strook is gepland. De noordzijde van de Nieuwkuijksestraat wordt ingericht als woonomgeving. Het woon- en bedrijfsgedeelte worden van elkaar gescheiden door een ruime groenstrook en een watersingel. Hierdoor ontstaat een goede overgang van wonen naar werken.

De realisatie van dit plan gebeurt in twee fasen. Er wordt gestart aan de westzijde van de Venbroekstraat. De tweede fase betreft het sportpark Nieuwkuijk en wordt pas op lange termijn uitgewerkt. De plannen zijn echter zo flexibel opgezet, dat de visie nog kan worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):