zaterdag, 20. oktober 2007 - 10:26

Nieuwe plek voor leerlingen na asbestvondst

De Bilt

De leerlingen van de Michaëlschool, waar vorige week tijdens bouwwerkzaamheden asbest is ontdekt, worden na de herfstvakantie nog twee dagen opgevangen in het HF Wittecentrum. Daarna zullen zij gehuisvest worden in het semi-permanente gebouw en vier noodlokalen die worden geplaatst op het speelterrein van de Michaëlschool. De leerlingen zullen daar les krijgen tot de verbouwing van het hoofdgebouw gereed is, naar verwachting in februari 2008.

Het schoolbestuur zal op korte termijn opdracht geven aan een gecertificeerd bureau om de reinigings- en saneringswerkzaamheden uit te voeren. Onderzoeksbureau Search maakt hiervoor een plan van aanpak. Als de sanering gereed is, zal bureau Search nogmaals het gebouw controleren op asbest. Daarna wordt het vrijgegeven en kan de aannemer verder met zijn bouwwerkzaamheden. Dit is naar verwachtingen over drie weken. De saneringswerkzaamheden worden zo uitgevoerd dat er geen risico’s zijn voor de leerlingen en leerkrachten op het terrein en de buurtbewoners.
Provincie:
Tag(s):