woensdag, 27. juni 2007 - 14:21

Nieuwe proef daklozenopvang Hoofddorp

Hoofddorp

Hoofddorp start vanaf 9 juli een proef met betrekking tot maatschappelijke opvang. De proef wordt gebruikt om betere en structurele maatregelen te nemen voor verschillende doelgroepen.
De daklozenopvang is voor drie jaar aan de Hoofdweg 606 gevestigd met een maximale uitloop van twee jaar.

Amsterdam is als centrumgemeente verantwoordelijk voor opvang en hulpverlenings-trajecten aan dak- en thuislozen die een binding hebben met Amsterdam en de regio. Dit blijft zo, ook nu er in Hoofddorp een opvang is. De toegang tot de opvang zal goed worden afgestemd met Amsterdam.

Een deel van de dak- en thuislozen krijgt een doorverwijzing naar Amsterdam. Amsterdam heeft sinds kort een centrale aanmelding voor daklozen en de gemeente Haarlemmermeer heeft daar een vast aanspreekpunt.

De terugkeer naar een 'normaal bestaan' staat centraal in het hulptraject dat de opvang in Hoofddorp mensen uit Haarlemmermeer en uit de directe omgeving (AM regio) aanbiedt. Schrijnende gevallen, zoals alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, hebben daarbij prioriteit.

Voor de opvang zal een belangrijk criterium voor toelating zijn dat de personen gemotiveerd zijn om een hulptraject te beginnen. Ook dienen ze over een zodanige mate van zelfstandigheid te beschikken dat ze uitzicht hebben op doorstroming naar een zelfstandige woonvorm binnen maximaal negen maanden.

De opvang is dus bedoeld voor een beperkte groep mensen en cliënten die buiten deze groep vallen worden doorverwezen naar andere instellingen zoals de Geestgronden of bijvoorbeeld Brijder Verslavingszorg)

De opvang is ook niet bedoeld voor mensen die alleen maar een woonprobleem hebben en die de opvang als een sluipweg naar de reguliere woonmarkt willen gebruiken.

Het Vangnet&Adviesteam van de GGD zal duidelijke afspraken maken met instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg om te zorgen dat mensen op de juiste plaats binnen de zorg terecht komen en de beste vorm van begeleiding krijgen.

Op dit moment wachten reeds vier gezinnen op opvang. Het betreft twee alleenstaande moeders met ieder twee kleine kinderen die tijdelijk in een pension in Haarlem zijn geplaatst, één jong echtpaar met een klein kind dat tijdelijk elders onderdak heeft gevonden en een alleenstaande jonge moeder met een kind van 16 maanden die ook tijdelijk wisselende logeeradressen heeft. Het is de bedoeling om deze gezinnen op 9 juli als eersten te kunnen opvangen.
Provincie:
Tag(s):