maandag, 2. juli 2007 - 20:23

Nieuwe school Eikstraat

Tilburg

In de Eikstraat komt waarschijnlijk een nieuw basisschoolgebouw dat naar verwachting begin 2009 klaar is. Daarna richt de gemeente de straat opnieuw in. De nieuwbouw biedt ook onderdak aan een kindercentrum voor zorg en ontwikkeling. De huidige school wordt eind dit jaar gesloopt.

De gemeente heeft de benodigde bouw- en sloopvergunningen nog niet afgegeven. Zodra dat gebeurd is kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen.
Provincie:
Tag(s):