dinsdag, 4. september 2007 - 22:11

Nieuwe techniek kan transplantatielevers beter bewaren

Groningen

Via een nieuwe bewaarmethode, Hypotherme Machinale Perfusie (HMP), kunnen levers beter bewaard worden voor transplantatie. Hierdoor kan de vitaliteit van de levers na transplantatie vergroot worden. Dit kan er toe leiden dat meer levers gedurende langere tijd geschikt zijn voor transplantatie, wat de wachttijden voor een transplantatie kan bekorten. Dit blijkt uit onderzoek van Nils ’t Hart van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Tot nu toe worden organen meestal bewaard via een cold-storage techniek, op een statische manier met gebruik van koude in combinatie met een speciale bewaarvloeistof. Het bewaren van organen via machinale preservatie biedt betere mogelijkheden; het leidt tot een grotere vitaliteit van de organen, waardoor organen van oudere donoren of marginale organen toch geschikt zijn voor transplantatie.

Een neveneffect is dat de preservatieduur iets verlengd kan worden. Voor nieren is inmiddels een dergelijke techniek, Hypotherme Machinale Perfusie, in enkele centra in gebruik. De voordelen van HMP zijn dat het orgaan constant met vloeistof wordt doorstroomd, afvalstoffen worden afgevoerd en dat tijdens de bewaartijd de organen met nutriënten of medicamenten zijn te bewerken. Daarnaast kan het orgaan tijdens preservatie al op vitaliteit beoordeeld worden. Dit laatste punt is een belangrijk voordeel ten opzichte van de cold-storage techniek omdat het hiermee mogelijk wordt een inschatting te maken van de vitaliteit van het orgaan.
Categorie:
Tag(s):