woensdag, 16. mei 2007 - 15:23

Nieuwe waterschapswet goedgekeurd door Eerste Kamer

Den Haag

Een nieuwe bestuurssamenstelling, een andere verkiezingsprocedure en wijzigingen in het heffingenstelsel. Dat zijn de kernpunten van de nieuwe waterschapswet die dinsdag is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Watertstaat woensdag bekendgemaakt.

In de nieuwe wet wordt de maximale grootte van de waterschapsbesturen bepaald. Het bestuur mag uit hoogstens 30 leden bestaan, waarbij zeven tot negen zetels gereserveerd zijn voor personen uit specifieke categorieën, zoals bedrijven, landbouw en natuurbeheerders.

Voor deze zetels worden kandidaten op voordracht van de belangengroepen benoemd. Voor de overige zetels zal door de ingezetenen van het waterschap gestemd kunnen worden. Het bestaande personenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een lijstenstelsel.

Het heffingenstelsel wordt vereenvoudigd doordat de afzonderlijke heffingen worden samengevoegd tot één watersysteemheffing. De eerstvolgende waterschapsverkiezingen zullen in het hele land tegelijk in het najaar van 2008 plaatsvinden. Staatssecretaris Huizinga streeft naar inwerkingtreding van de wet en de bijbehorende uitvoeringsregels uiterlijk per 1 januari 2008, zodat de waterschapsverkiezingen volgens de nieuwe wet kunnen plaatsvinden.

Behalve schriftelijk zal in alle waterschappen ook per internet gestemd kunnen worden. Het stemmen per internet is voor het eerst landelijk mogelijk na een succesvolle proef in 2004 bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De Eerste Kamer heeft uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe verkiezingen. De Kamer toonde zich kritisch over de benoemingsprocedure voor de bestuursleden uit de specifieke categorieën. De Eerste Kamer heeft bij de Staatssecretaris aangedrongen op een andere, meer democratische procedure voor de verkiezingen van 2012. De Staatssecretaris heeft toegezegd de verkiezingen van 2008 uitgebreid te evalueren daarna te besluiten hoe de wet kan worden aangepast.
Provincie:
Tag(s):