woensdag, 29. augustus 2007 - 9:01

Nieuwe website over veiligheid

Den Haag

Professionals op het gebied van veiligheid kunnen sinds 21 augustus terecht op de nieuwe website van het project Veiligheid begint bij Voorkomen. Dit project is de opvolger van het veiligheidsprogramma, dat gestart werd onder het vorige kabinet.

Veiligheid begint bij Voorkomen is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Justitie en BZK. De website van het nieuwe project wordt een platform voor alles dat te maken heeft met overheidsmaatregelen die de veiligheid in Nederland moeten vergroten.

Veiligheid is één van de pijlers van het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV. Veiligheid begint bij Voorkomen omvat alle maatregelen waarmee de doelstelling van het kabinet moet worden gerealiseerd: in 2010 moeten criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met 25 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2002. Een daling van 10 procent is inmiddels gerealiseerd.

Net als veiligheidsprogramma.nl bevat ook de nieuwe website handige tools voor professionals op het gebied van veiligheid. De gemeentekaart biedt bijvoorbeeld een overzicht van gemeenten die op internet informatie verstrekken over hun veiligheidsprojecten. In een speciale database kan bovendien worden gezocht naar experts die zich in Nederland bezig houden met de veiligheidsproblematiek. De website is zo een handig hulpmiddel waarmee kennis tussen overheden en professionals kan worden uitgewisseld.
Provincie:
Tag(s):