dinsdag, 27. november 2007 - 10:38

Nieuwegein maakt afspraken over scholierenactie

Nieuwegein

In Nieuwegein hebben het middelbaar onderwijs en de gemeente afspraken gemaakt over de omgang met de scholierenactie tegen de maatregel van de minister van onderwijs en de Tweede Kamer, om 1040 klokuren op school verplicht te stellen. Komende woensdag wijdt de Tweede Kamer een spoeddebat aan het onderwerp, dat vorige week onder scholieren tot tal van protestacties heeft geleid.

De schooldirecties en stadsbestuurders in Nieuwegein hebben afgesproken dat de schooldirecties de leerlingen in de gelegenheid zullen stellen om vrijdag a.s. deel te nemen aan de landelijke manifestatie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op het Malieveld in Den Haag. De scholen stellen gezamenlijk bussen beschikbaar om het vervoer in goede banen te leiden. Dit staat in een informatiebrief aan de leerlingen en hun ouders.

Bij het overleg over de omgang met de scholierenactie waren de schoolleiders, vertegenwoordigers van de politie van Nieuwegein en burgemeester De Vos en onderwijswethouder Van Everdingen van de gemeente aanwezig. De tijdens dit overleg gemaakte afspraken hebben maandag goed gewerkt.
Provincie:
Tag(s):