dinsdag, 6. november 2007 - 16:16

Nijpels lid Commissie Ruding

In oktober is door minister Eurlings een commissie ingesteld die hem zal adviseren over mogelijke toepassingen van private financiering van infrastructuur. Commissaris van de Koningin Ed Nijpels is benoemd als lid van deze commissie, die wordt voorgezeten door oud-minister van Financiën Onno Ruding.

De commissie zal de kansen van private financiering voor infrastructurele investeringen in beeld brengen. Tevens onderzoekt de commissie de implicaties van private financiering voor de organisatie van het weg- (en spoor)beheer.
Provincie:
Tag(s):