woensdag, 12. september 2007 - 21:01

NLR systeem houdt vliegtuigen langer in de lucht

Amsterdam

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft een systeem ontwikkeld waarmee mogelijke schade aan boord van een militair vliegtuig in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden. Daardoor hoeven er tijdens de periodieke onderhoudsbeurten van vliegtuigen minder grote ingrepen plaats te vinden. Dit bespaart tijd en kosten en beperkt ook de tijd dat vliegtuigen aan de grond moeten staan vanwege onderhoud.

Onlangs werd een prototype van het Structural Health Monitoring (SHM) -systeem getest tijdens zeven vluchten met een Hawk-testvliegtuig. In het vliegtuig waren twee materialen geplaatst, die vooraf dusdanig bewerkt waren dat ze geacht werden extra schade op te lopen onder invloed van de G-krachten. Het SHM-systeem wist die schade feilloos te registreren.

Het SHM-systeem bestaat uit een computer die automatisch data registreert van in het vliegtuig aangebrachte sensoren. Het aankoppelen van een simpele laptop aan het vliegtuig is voldoende voor het uitlezen van de gegevens. SHM is ontwikkeld in het kader van het AHMOS-II project.

Dit project richt zich op signaalverwerking, data-opslag, analyse en presentatie van gegevens die te maken hebben met schade of vermoeiing van de vliegtuigconstructie. Het project wordt samen met binnen- en buitenlandse partners uitgevoerd in opdracht van de NATO/WEU.
Categorie:
Tag(s):